Spiritualitate

Categoria părinte: Articole
10. 10. 10

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Sri Yantra - simbolul tantreide Julius Evola

Cuvântul Tantra este în Occident unul dintre cele mai des folosite cuvinte din tradiţia hindusă. Dar pe cât de mult este folosit, pe atât de puţin este înţeles. Şi din cauza aceastei necunoaşteri a semnificaţiei şi originii sale el a căpătat un sens obscur, uneori chiar peiorativ, fiindu-i asociată pe nedrept semnificaţia de practică sexuală exacerbata şi degradantă.
Nu putem acuza occidentalii pentru neînţelegerea acestui termen atâta timp cât el nu este prea clar înţeles nici măcar în Orient. Doar că ar fi de preferat ca acele noţiuni care nu sunt înţelese să fie mai profund studiate mai ales de către jurnalişti inante de a le folosi atât de des şi în atât de puţină cunostiinta de cauză. Căci răspândirea prin intermediul mijloacelor media a tot felul de interpretări greşite ale unor elemente aparţinând altor culturi duce la formarea unei imagini false în legătură cu acea cultură la nivelul publicului larg.

Read More: Semnificaţia şi originea cuvântului Tantra - I
Categoria părinte: Articole
10. 02. 09

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Oamenii zilelor noastre îmbătrânesc înainte de vreme, risipind nechibzuit energia lor sexuală. În conformitate cu tradiţiile spirituale ale omenirii însă, această energie este un veritabil elixir de viaţă lungă, dacă este utilizat într-un mod înţelept. Vechii împăraţi chinezi erau educaţi de mici de către maeştrii lor taoişti pentru a învăţa cum să îşi folosească în mod creator energia sexuală, realizând tehinici de retenţie seminală. Tradiţia chineză evocă o epocă de aur, în care toţi oamenii trăiau în armonie cu natura şi erau capabili fără efort să transmute fluidele sexuale, sublimând apoi energia obţinută şi regenerându-se vital, la fel de firesc cum respirau. Se ştie că în Evul mediu, alchimiştii au urmărit să transforme plumbul în aur prin anumite procedee fizico-chimice şi metode cunoscute doar celor puţini. În ultimele două secole, câţiva savanţi au evidenţiat fenomenul transmutaţiei biologice, fără a-i putea da o explicaţie...

Read More: Transmutatia biologica, un fenomen care sfideaza stiinta actuala
Categoria părinte: Articole
10. 02. 07

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
„Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu.
Când îşi urmează destinul, au apărarea lui Dumnezeu.
Când şi-l trădează, să se găteasca de pedeapsă.“
Părintele Arsenie Boca
Iată că pe zi ce trece proorociile Părintelui Arsenie Boca se împlinesc într-un mod din ce în ce mai vizibil. Părintele Arsenie Boca este unul dintre puţinii părinţi înduhovniciţi care a primit acest dar de a profeţi (şi nu numai) despre evenimentele care vor avea loc în România. După cum spunea un alt mare duhovnic al neamului românesc, Părintele Arsenie Papacioc; „acest popor va avea un rol important în istoria omenirii“.
Read More: Profetii ale Parintelui Arsenie Boca despre Romania
Categoria părinte: Articole
10. 02. 06

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Într-o mănăstire, un ucenic a făcut o greşeala foarte mare şi toata lumea se aştepta ca stareţul să îl pedepsească. Însă el s-a comportat ca şi cum nimic nu s-ar fi petrecut. După o vreme, a venit un alt ucenic la el şi i-a zis foarte indignat: "Părinte, nu pot să cred că nu i-ai zis nimic când ai văzut că a greşit. Doar de asta ne-a dat Dumnezeu gură". Stareţul i-a răspuns: "Da, dar ne-a dat şi pleoape".
Categoria părinte: Articole
10. 02. 01

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Despre isihasm
(Jean-Yves Leloup, Écrits sur l'hésychasme, Albin Michel, Paris, 1990)

leloupPărintele Serafim, un autentic avva athonit, este un personaj enigmatic. Chipul său, aşa cum e înfăţişat în cartea ce ne-a servit drept sursă pentru selecţia textelor, este parcă desprins dintr-un Pateric: „Părintele Serafim vieţuia într-un schit aflat nu prea departe de mănăstirea Sfântul Pantelimon (Russikon, cum îi spun grecii). Monahii care nevoiau alături de el aveau, în ceea ce-l priveşte, păreri diferite. Câţiva îl acuzau că levitează, alţii îl considerau un ţăran incult, alţii ziceau că e un adevărat stareţ inspirat de Duhul Sfânt, în măsură să dea sfaturi ziditoare, dar şi să citească în adâncul inimilor.
Când ajungeai la poarta schitului său, Părintele Serafim avea obiceiul să te privească din cap până-n picioare, vreme de cinci minute, fără să-ţi adreseze nici cel mai neînsemnat cuvânt. Cei care nu dădeau bir cu fugiţii după această cercetare amănunţită, puteau auzi cuvântul aspru şi pătrunzător al monahului: „În tine, El n-a intrat mai jos de bărbie“; „Pe la tine nici măcar n-a trecut…s-o lăsăm baltă“; „La tine…oh, ce minune… a coborât până la genunchi“. Fireşte, el vorbea despre Duhul Sfânt şi despre pogorârea lui mai mult sau mai puţin profundă în om. El judeca sfinţenia unui om după puterea acestuia de a întrupa Duhul. Omul desăvârşit, omul transfigurat era pentru el fiinţa care ajunsese să fie pe de-a-ntregul să fie locuită de Prezenţa Duhului Sfânt, din creştet până în tălpi. „Însă asta – spunea părintele Serafim - n-am văzut decât o singură dată în viaţă, la stareţul Siluan. Acela era cu adevărat un om al lui Dumnezeu, plin de smerenie şi de măreţie.“
Read More: Despre isihasm
Categoria părinte: Articole
09. 12. 30

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Extras din cartea Cărarea Împărăţiei a Părintelui Arsenie Boca, disponibilă spre vânzare prin Fundaţia Arsenie Boca

Potrivnicul L-a încercat pe Domnul prin aceste trei: prin neputinţa trupului, prin slava deşartă şi prin ispitirea de Dumnezeu. Toate aceste ispite au ascunse în ele momeala plăcerii, sau acul păcatului, însă în chip felurit. Toate la un loc alcătuiesc chipul dintâi al vrăjmaşului, sau, după Sf. Maxim, ispita prin plăcere. Tot războiul potrivnicului acesta a fost: ca să-L facă pe Domnul să calce dragostea către Dumnezeuca Tată. Căci ştia vrăjmaşul că plăcerea pământească, pentru cine umblă după ea, are drăceasca putere ca să desfacă pe om de dragostea lui Dumnezeu şi să i-o întoarcă spre plăcerea a orice altceva afară de Dumnezeu. Prin urmare, dacă mai avem inima prinsă de ceva de pe pământ, stăpânitorul lumii acesteia încă ne mai ţine legaţi în împăratia lui, de vreme ce dragostea noastră către Dumnezeu încă n-a ars şi aceea.
Read More: Iubirea e cararea - extras din Cararea Imparatiei
Categoria părinte: Articole
09. 12. 30

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

iisushristosDoamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

 

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în tot ceasul.


Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

 

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi suntem, cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin!